Technická příručka 10 – Pancíř lodí a jejich význam

Pancíř

Pancíř ve World of Warships není pouze jednolitá překážka, která musí být proražena (jako ve WoT), ale spíše vícevrstvá skládačka mnoha konstrukčních prvků a mechanismů, jež mají vlastní specifické pancéřování.

Projektil, který pronikl do lodi, se může střetnout se 4 nebo 5 vrstvami pancíře a může se zastavit nebo odrazit na kterékoliv z nich. V tomto se tvůrci pokusili přiblížit historické realitě a nasimulovat všechny podstatné vrstvy pancéřování lodi. Obrnění obvykle bývá mohutné: u běžné bitevní lodi zabírá až 40% celkového výtlaku. Proto se pokročilí návrháři snažili ušetřit něco z této hmotnosti umístěním silného pancéřování pouze okolo životně důležitých částí lodi: skladů granátů a střelecké bavlny, pohonného zařízení, velitelství řízení palby a spojovací sekce. Většina ze zbylých částí je téměř bez ochrany. Tento přístup užití buď úplné, nebo zanedbatelné ochrany se nazývá „vše nebo nic“. Ve výsledku toto schéma akceptuje zranitelnost nechráněných sekcí trupu proti zápalným střelám a projektilům střední ráže, výměnou za zlepšenou odolnost proti nejtěžším průrazným projektilům, a zároveň možnost nést silnou výzbroj a dosáhnout uspokojivé rychlosti a výdrže plavidla.

Exploze munice na lodi Yamato

Přibližné rozmístění podstatných částí lodi

Životně důležité části lodi jsou chráněny citadelou, což si můžete představit jako obrněný kvádr bez dna se zkosenými boky, umístěný uvnitř trupu lodi. I když je žádoucí, aby byla citadela co nejmenší, zároveň tento uzavřený prostor pomáhá generovat vztlak při zatopení ostatních částí lodi. Ve hře vynulováním bodů života (HP) citadely dojde k úplnému zničení lodi, i když budou ostatní části nepoškozeny.

Průřez bitevní lodí

Z citadely vedou vzhůru k věžím hlavní baterie šachty, označované jako barbety. Lodní sklady munice jsou uvnitř nebo okolo barbety a obsahují zásoby granátů hlavní ráže a střelného prachu. Probití pancíře citadely v místě skladů munice končívá okamžitým zničením lodi. Jak může hráč poznat, kde se nachází tyto důležité sekce, když střílí do boku neznámé lodi? Rychlý náhled na plánek lodi a zkušený odhad postačí. Citadela je obyčejně umístěna uprostřed a měří zhruba polovinu délky lodi. Jako jednoduché pravidlo platí, že pokud střílíte na bok lodi, miřte přímo na střed, pod komíny a blízko k čáře ponoru. Pokud je nepřítel postaven zády nebo čelně, miřte přímo pod záď nebo příď – ale pamatujte, že střely mají tendenci se od zkosené přídě odrážet. Sklady munice jsou obyčejně umístěny přímo pod věžemi hlavní ráže.

Pancéřový pás na bocích lodi poskytuje ochranu proti přímé palbě, zatímco pancéřová paluba chrání proti palbě nepřímé – to je situace, kdy při střelbě na velkou vzdálenost dopadají granáty pod velkým úhlem, tedy na horní část lodi. Nicméně kvůli velké ploše, která musí být chráněna, je pancéřování paluby podstatně tenčí, než na bocích lodi. Z toho plyne, ze granáty dopadající na palubu mohou probít ochranu lodi, zatímco stejné granáty nejsou schopny projít skrz boční pás.

Členění

Loď představuje bojový prostředek stejně jako vojenskou základnu, protože je navržena pro dlouhé nezávislé operace. Proto je většina vnitřních prostor lodi uzpůsobena pro každodenní aktivity, které však nemají vliv na výkon v kritické fázi boje. Granát, který zničí lodní prádelnu nebo kuchyň může mít sotva srovnatelný efekt na bojeschopnost jako přímý zásah skladů munice nebo strojovny.

File:FiveParts.jpeg

Proto jsou na rozdíl od vozidel WoT lodě ve World of Warships rozděleny na mnoho částí, kdy má každá vlastní množství bodů zdraví (HP). Poškození je zasažené části způsobeno odečtením daného počtu HP. Těmito částmi jsou: příďzáďcitadelakasemata (středová část bez citadely) a nástavby. Navíc každému modelu lodi je ve hře přidělena virtuální část zvaná „celý trup„. Součet HP všech částí lodi je zhruba dvojnásobný oproti zobrazenému množství HP lodi. To napodobuje myšlenku bojové efektivity: v reálné situaci mohla být loď vyřazena z boje dříve, než byly zničeny všechny její části.

Každá sekce (mimo citadelu) má dvě hraniční hodnoty, po jejichž dosažení je další obdržené poškození redukováno. Tyto hranice se liší podle části i lodi.

  • V počátečním stavu loď bude dostávat poškození normálně (x0,33 při probití). Sekce postupně tmavne, jak dostává další poškození.
  • Po dosažení první hranice je další poškození poloviční (x0,165 při probití). V tomto stadiu je sekce začernalá.
  • Nakonec po dosažení druhé hranice již sekce nedostává další poškození, nastává stav tzv. saturace poškození. Není zde žádné vizuální odlišení od předchozího stavu, ale všimnete si, že projektily již nezpůsobují poškození této sekce.
  • Bez ohledu na stav sekce, průstřel skrz (overpen.) vždy uděluje x0,1 a zásah citadely x1,0 poškození, i když je množství HP dané sekce vyčerpáno.
  • Pokud je dosažena druhá hranice prostřední sekce, všechny ostatní sekce obdrží poškození jako po dosažení první hranice, i když ještě nebyly poškozeny. Poškození od ohně, zaplavení, overpenetrací a zásahu citadely nesnížují HP žádné sekce (ale sníží lodi celkové množství HP jako obyčejně). Sekce bez zbývajících HP tak může dál normálně hořet nebo se zaplavovat a udělovat lodi poškození.


Je důležité poznamenat, že s výjimkou citadely každý zásah do „reálné“ součásti udělí také stejné poškození do virtuální části zvané „celý trup“. Zároveň pamatujte, že pouze zásahem citadely udělí granát poškození rovné maximu své uvedené hodnoty.

Moduly

Ve hře se setkáme s několika lodními moduly: motor (pohon), kormidlo, protiletadlová (AA) stanoviště, torpédomety, dělové věže atd. Moduly mají 3 stavy: funkční, poškozeno, zničeno. Poškozený modul ztrácí svou funkčnost dokud není opraven, zničený modul již zprovozněn být nemůže. Některé moduly mohou být pouze poškozeny, nikoliv však zničeny (např. pohon), jiné zase mohou být pouze zničeny, ale ne poškozeny (např. AA stanoviště).

Každý modul má určitý počet HP. Pokaždé když je modul zasažen, hra spočítá pravděpodobnost s jakou bude poškozen (tato šance bude snížena schopností velitele). Pravděpodobnost kritického zásahu který vede k poškození roste s ubývajícími HP modulu. Jakmile modul dosáhne nulových HP, je zničen.

Komentujte

Please Login to comment
  Subscribe  
Upozornit na